Af van het stoffige imago van bedrijfsartsen

De associatie die mensen met een bedrijfsarts hebben is niet al te positief. Als ik op een verjaardag ben of op vrijdagavond in de kroeg sta passeren termen als “Oud”, “Stoffig”, “Thuis zitten”, “Ziektewet”, “Burn-out” en “Afgekeurd” met regelmaat de revue. Opvallend omdat de bedrijfsgeneeskunde behoort tot het domein van de zogenoemde “sociale” geneeskunde. Een tak in de geneeskunde die veel minder gaat minder om het behandelen van ziekte maar juist veel meer om het bewaken, beschermen en het bevorderen van de gezondheid. Een proactieve en positieve invulling van het vak als je het mij vraagt. Onderstaand ga ik in op wat een bedrijfsarts nou echt doet en waarom het ook voor jonge artsen leuk en uitdagend is om juist dit vak uit te oefenen. 
 

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is de arts die kijkt naar alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Wij dragen bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en adviseren werkgevers over maatregelen zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Voor bepaalde branches (zoals bijvoorbeeld de bouw en offshore) verzorgen wij de “standaard” medische keuringen. Mocht iemand toch ziek worden dan beoordelen wij wat iemand nog wel kan en adviseren wij de werkgever wat voor soort werk daar het beste bij past. Vooral in dit laatste geval kan de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen.  
 

De bedrijfsarts is een neutrale partij 

Niet iedereen mag zich zomaar bedrijfsarts noemen. Dit is volgens de wet voorbehouden aan BIG-geregistreerde specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid. 
De bedrijfsarts wordt betaald door de werkgever of de partij die de Ziektewetuitkering verstrekt. Echter handelt de arts als een strikt neutrale en onafhankelijke professional. Dat is zeker voor de cliënt belangrijk om te beseffen. Een eerste gesprek met een cliënt kan soms wat zenuwachtig en/of gespannen aanvoelen. Ik zou alle cliënten willen adviseren om zich goed voor te laten lichten of in te lezen over wat zij van ons mogen verwachten.    
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving. Zodoende mag de bedrijfsarts slechts beperkte informatie over een werknemer die ziek is delen met de werkgever. De bedrijfsarts mag aan de werkgever alleen de gegevens verstrekken die de werkgever nodig heeft om aan zijn loondoorbetalingsverplichting en zijn re-integratieverplichting te voldoen. Simpel gezegd gaat het om het volgende informatie:
 
  • De werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is;
  • De verwachte duur van het verzuim;
  • De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
  • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.
 
Dat betekent niet dat we ons in het consult hoeven te beperken tot deze informatie. Ik vraag cliënten meestal de hemd van het lijf om een goed en volledig beeld van de situatie te krijgen. Ik ben er van overtuigd dat ik op deze manier de meeste waarde kan toevoegen voor zowel cliënt als de werkgever. 
 

Focus niet op wat niet kan, maar op wat wél kan

Als mensen (tijdelijk) beperkt zijn, hebben we in het algemeen de neiging om te zeggen en te denken dat men helemaal niets meer kan. Dat is vaak hoe “de zieken” benaderd worden of zelf de (tijdelijke) beperking benaderen. In tegenstelling tot de artsen in het ziekenhuis heb ik als bedrijfsarts vaak echt de tijd voor een cliënt. Mijn taak gaat dan ook verder dan de cliënt terug naar werk te sturen of mensen langer uit de roulatie te houden dan nodig is. 
 
Iedereen heeft 24 uur per dag tot zijn of haar beschikking. Ooit was de ideale formule voor een standaard werkweek acht uur werken, acht uur vrije tijd en acht uur nachtrust. Inmiddels is het al lang niet meer de enige optie. Een vierdaagse werkweek, parttime werken, of gewoon zelf je uren indelen: het kan tegenwoordig allemaal. Het is daarom van groot belang om te focussen op wat iemand nog wel kan en de voorwaarden te creëren waardoor iemand weer aan de slag kan. In ons vak gaat dat niet met een operatie of medicijnen. Wij kijken naar de mens als geheel en dienen de juiste balans te vinden tussen de mentale en fysieke uitdagingen. Ik ben er niet voor om het leven van mijn cliënt zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Ik heb net zo veel verantwoordelijkheid naar de cliënt als naar de werkgever. In theorie klinkt dat heel logisch, maar in de praktijk kan dit een behoorlijke uitdaging zijn. 
 

Een concreet doel

Je hebt als bedrijfsarts te maken met allerlei soorten mensen, bedrijven en aandoeningen. Wat ik er persoonlijk vooral leuk en uitdagend aan vind is dat ik echt de tijd heb om de veelal complexe problemen op te lossen. Je moet in dit vak vooral niet te bang en te terughoudend zijn. Durven communiceren en doorvragen is belangrijk. Uiteindelijk heb ik als doel ervoor te zorgen dat zowel voor de werkgever als werknemer een gezonde werksituatie zo snel als mogelijk hervat kan worden. Hierbij geef ik concrete individuele adviezen aan de cliënt maar functioneer ik ook als sparringpartner voor de werkgever. Zeker als jonge arts en ondernemer is het leuk om andere bedrijven en hun bedrijfsvoering echt te leren kennen. De afwisseling en het hebben van een concreet doel is iets wat heel goed bij mij past en iets waar ik als arts echt iets mee kan. 
Wil je meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts, een keer meelopen of weten hoe je er een kunt inschakelen? Neem dan contact met ons op via info@ziektewetloket.nl
 

Door Maarten Hitman