Met Onze Diensten

Weer grip op het ziekteverzuim

Ziektewetloket begeleidt u zo dat u weer de regie heeft op het ziekteverzuim in uw bedrijf

Verzuimbegeleiding

Specialist in eigen regie, voor MKB en groot bedrijf

Claimbeoordeling

Eigen Risico Drager voor Ziektewet of WGA?

Bezwaar en Beroep

Analyse van het verzuimdossier met een duidelijk advies.

Ziektewetloket geeft advies, ondersteunt of neemt de regie over in de begeleiding van uw zieke medewerkers. Het is onze taak om het ziekteverzuim terug te dringen. Een daling van het verzuim met 30% en een forse besparing op loonsancties is haalbaar met een praktische, integrale aanpak leert onze jarenlange ervaring.

De uitvoering van de wet verbetering poortwachter of een schrandere verzekeringsgeneeskundige blik om beweging te krijgen in vastgeroeste uitgangspunten, wij hebben de expertise in huis. Landelijk en toch dichtbij, onze missie is om een waardevolle samenwerkingspartner te worden.

Eigen regie of ontzorging?

Verzuimbegeleiding

Iedere organisatie is uniek dus maatwerk is vereist. Daarom bekijken wij samen met u welk type arbodienstverlening het beste bij uw organisatie, haar wensen, behoeften en cultuur past.

Reparatie en verlagen loonsanctie

Claimbeoordeling

Ziektewetloket onderzoekt de cliënt en stelt de belastbaarheid vast aan de hand van een functionele mogelijkhedenlijst(FML) die voldoet aan de eisen van het UWV.

Oneens met het UWV?

Bezwaar en Beroep

Ziektewetloket begeleidt de bezwaarprocedure van begin tot eind. Dit start met een pro-forma bezwaarschrift van ziektewetloket tot en met de eventuele beroepsprocedure.