MVO Duurzaamheid

Ons MVO gedachtegoed begint met onze missie:

Arboland structureel verbeteren en een wereld creëren waar:

 • Ziekteverzuim tot het minimum daalt door op innovatieve wijze inzicht te creëren in functioneren van de medewerker.
 • Het proces volledig transparant is en ieder weet wat zijn of haar rechten en plichten ten opzichte van elkaar zijn.
 • Een eerlijke prijs wordt betaald door opdrachtgever voor een maximaal resultaat.

In deze wereld verdedigt Ziektewetloket uw belangen! 

Door heldere adviezen van onze bedrijfs- en verzekeringsartsen, geeft Ziektewetloket haar opdrachtgevers meer inzicht in de te nemen stappen om de medewerker zo snel mogelijk weer op de been te helpen. Wetenschappelijk onderzoek heeft meerdere malen aangetoond dat ziek zijn goed is, maar dat van langdurig verzuimen niemand beter van is geworden. Met de praktische instelling van Ziektewetloket zijn wij in staat om vastgeroeste uitgangspunten weer in beweging te krijgen. Met de innovatieve maar mens gerichte aanpak van het verzuim zijn wij goed in wat wij beloven, medewerkers weer gezond naar het werk begeleiden. Naast de kern van haar dienstverlening ontplooit Ziektewetloket diverse activiteiten waaruit haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt, waarbij People, Planet en Profit als drie uitgangspunten van ons beleid de basis vormen.

Ziektewetloket

People –  Samen aan de slag voor de samenleving
Ziektewetloket toont haar maatschappelijke betrokkenheid op verschillende niveaus:

 • Arboland heeft als imago niet goed te zijn voor de medewerker van het bedrijf en alleen maar voor de opdrachtgever te werken. Ziektewetloket benadert het verzuim niet anders maar komt wel met een andere aanpak. Een eerlijke, rechtvaardige en transparante aanpak. Wij nemen uw medewerkers serieus, luisteren naar ze maar maken ook duidelijke afspraken. Dit wordt in een helder online dossier opgebouwd waar iedereen, met de juiste rechten inzicht in kan krijgen.
 • Op strategisch niveau door het ondersteunen van innovatieve projecten die zich richten op MVO gerelateerde thema’s zoals Social Return plan van UWV.
 • Op operationeel niveau door het bij de eigen medewerkers stimuleren en faciliteren van deelname aan vrijwilligerswerk ten bate van goede doelen.
 • Er wordt niet geluncht achter het bureau maar ieder wordt gestimuleerd naar buiten te gaan.
 • Rokers worden gefaciliteerd met vrije tijd voor het bezoeken van een professional ter ondersteuning in het volbrengen van het stoppen met rokenproces.

Planet – Door duurzaam te werken dragen wij bij aan minimale belasting van het milieu
Ziektewetloket wil haar omgeving zo min mogelijk nadelig beïnvloeden.

 • Daarom gebruiken wij bijvoorbeeld groene stroom, werken wij in een duurzaam geïsoleerd en geventileerd pand en zien wij toe op afvalscheiding op ons kantoor.
 • Gebruiken zo min mogelijk papier, door medewerkers alles online te laten verwerken en stellen daarom laptops en eventueel tablets ter beschikking.
 • Biedt medewerkers de keuze een treinabonnement of een leaseauto energieklasse A of B. Planningsmatig houden wij rekening met het woonadres van de arts en spreekuurlocatie van de klant en proberen wij de arts de gehele dag op die plek in te plannen.

Profit – Wij zijn een winstgevend bedrijf met MVO verankerd in onze bedrijfsprocessen
Wij streven als commercieel bedrijf naar winst, maar wel op basis van normen, waarden en respect voor de omgeving, waardoor MVO op een winstgevende manier vast onderdeel is van ons dagelijks werk. Wij zijn niet roomser dan de Paus maar wij vinden wel dat degene die de middelen hebben ook zijn of haar verantwoordelijkheid moet pakken en moet investeren in een CO2 neutraal beleid/leven.